TypeError: האובייקט אינו נתמך במאפיין או בפעולת שירות אלה

computal_typeErrorבכל הקשה של מילים באקספלורר מקבלת הודעה :

TypeError: האובייקט אינו נתמך במאפיין או בפעולת שירות אלה

איפוס הגדרות אינטרנט אקספלורר.

(כלים -> אפשריות אינטרנט -> מתקדם -> איפוס).

 

 

כתיבת תגובה

סגירת תפריט