החלפת קוד – Windows server 2012

איך להחליף את קוד מערכת ההפעלה בשרת :

  1. Open a command prompt and change working directory to System32 directory
  2. Type in slmgr.vbs -ckms (this clears and KMS entry you may have)
  3. Type slmgr.vbs -upk (this removes any product key installed)
  4. Type slmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx (where the x's is the product key you wish to use)
  5. Type slmgr.vbs -ato (this activates the server)

After these steps everything is now showing as activated.

מי שצריך הסבר שיפנה אלי בפרטי . computal@gmail.com

כתיבת תגובה

סגירת תפריט