בס"ד
הגדרות בסיסיות – כפתור ה- TAB , ישלים את הפקודה במידה והיא אפשרית.
כדי להיכנס להגדרות:
1) User Mode – התחלה בסיסית , ללא זכיויות.
2) Privilege Mode – צפיה בהגדרות , כדי להיכנס לפקודה זאת : enable , או בקצור ena.
3) Global Configuration Mode – שינוי הגדרות כללי , באמצעות : configure terminal, או ביקצור : conf t.
4) Interface Configuration Mode – שינוי הגדרות ממשק, באמצעות : interface fastEthernet 0/1, בקיצור int fa 0/1.
5) חזרה מכל מצב, רמה אחת – exit.
6) חזרה למצב – Privilege Mode – end, או Ctrl+Z.

סגירת תפריט