Featured Classes

זום משרד החינוך

תוכנה לחיבור למשרד החינוך. כדי להסיר את המגבלה של ה- 40 דקות. להיכנס עם הקישור בצד לעשות אימות מול המשרד ואז ניתן להתחבר ללא הגבלה.

פאלט - לוח שיתופי

שיתוף מסכים ולוח כשכל אחד יכול להזין את הפתק שלו על הלוח.

קלאסרום - Classroom

גוגל קלאסרום – אפליקציה שמאפשרת 

סגירת תפריט